Навушники OPPO Enco W31 отримали безліч позитивних відгуків за свою візуальну привабливість та технічні характеристики, а за дизайнерську якість отримали премію Platinum Design Award у категорії «Дизайн цифрових та електронних пристроїв 2019–2020» на всесвітньо відомому конкурсі A'Design Award & Competition.

Відтак, ми вирішили не спинятися на досягнутому та зробити їх ще привабливішими.


Купуй навушники OPPO Enco W31 з 26 липня 2021 року по 26 вересня 2021 року та отримуй додаткові 6 місяців гарантії!

Для отримання додаткової гарантії
слід зробити лише 3 прості кроки
1
Придбай OPPO Enco W31
2
Зареєструй покупку
3
Отримуй +6 місяців гарантії

Форма реєстрації

П.І.Б
E-mail
Телефон
Серійний номер
Додати фото чеку
Переконайтеся, що на фото видно дату покупки/продажу
Додати фото гарантійного талона
Підписуючи цю форму та надаючи Ваші персональні дані, Ви надаєте Товариству з обмеженою відповідальністю «Чжишен Україна» згоду: (a) обробляти Ваші персональні дані в межах та для цілей проведення акції з продовження гарантійного терміну для навушників OPPO ENCO W31; (b) контактувати з Вами по електронній пошті, SMS, MMS та шляхом використання інших засобів електронного зв’язку (використовуючи надану вами інформацію) для цілей маркетингу.
Офіційні умови акції
"12+6 місяців гарантії"

1. Загальні положення

1.1. Замовником Акції та Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Чжишен Україна» (ZHISHENG UKRAINE LLC), ЄДРПОУ 42916339, адреса: поверх 3, просп. Валерія Лобановського 56Б, 56/21, м. Київ, Україна, 03037, (далі – Замовник).

1.2. Виконавцями Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф1 ПРОДАКШН», ЄДРПОУ 39124806, адреса: б-р Вацлава Гавела, 8, корп. 12, м. Київ, Україна, 03680, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БРІЗІ СЕРВІС», ЄДРПОУ 43979557, адреса: вул. Газова, буд. 30, м. Київ, 03061 (далі – Виконавці), що є авторизованими сервісними центрами з обслуговування товарів торговельної «ОРРО» (далі – ТМ «ОРРО»).

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є популяризація та просування на ринку України продукції Замовника під ТМ «ОРРО» та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Замовником Акції в рамках його комерційної діяльності, підвищення споживчого попиту.

2.2. Акція не є азартною грою/лотереєю та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор/лотерей, не базується на ризику та не потребує внесення оплати за участь в ній.

2.3. Офіційні правила Акції (далі — Правила) розміщуються на сайті https://www.oppo.com/ua/ (далі – сайт ОРРО).

3. Період, територія та місце проведення Акції

3.1. Загальний термін проведення Акції: з 00:00:00 26 липня 2021 року по 23:59:59 26 вересня 2021 р. включно.

3.2. Замовник залишає за собою право закінчити Акцію достроково.

3.3. Територія проведення Акції – вся територія України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

4. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. В Акції бере участь продукція ТМ «ОРРО», а саме навушники OPPO Enco W31 (далі – «Акційна продукція»).

5. Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – Учасники).

5.2. Учасником є особа, яка відповідає вимогам, зазначеним у цих Правилах, та належним чином виконала умови цих Правил.

5.3. Участь в Акції осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Учасники Акції зобов’язані:

- дотримуватися цих Правил та норм чинного законодавства України;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

6. Умови Акції

6.1. Протягом терміну проведення Акції особа, яка виявила бажання взяти в ній участь, повинна придбати Акційну продукцію, сертифіковану Організатором акції, подати на Офіційному сайті заявку на реєстрацію Учасником Акції, разом з якою обов’язково завантажити фото наступних документів: чека, в якому буде вказано дату придбання Акційної продукції, та гарантійного талону, а також вказати електронну адресу.

6.2. У випадку повернення або обміну Акційної продукції з підстав, передбачених ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», така особа не може приймати участь в Акції, зареєструвавши документ, що підтверджує придбання продукції, яка у подальшому була повернута або здана на обмін.

6.3. Підтвердження участі особи в Акції та визнання її Учасником відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дати подачі заявки на реєстрацію на офіційному сайті ОРРО. За наслідком розгляду заявки Організатор/Виконавець підтверджує реєстрацію особи Учасником або повідомляє про недоліки в поданій заявці, такі як: неповна або неналежно заповнена інформація про заявника, неякісне зображення документу про придбання Акційної продукції, відсутність фото такого документа або невідповідність цим Правилам.

6.4. У випадку отримання особою повідомлення про виявлені недоліки в заявці, така особа не позбавляється права повторної подачі заявки після усунення недоліків та з дотриманням цих Правил в межах терміну проведення Акції.

6.5. Призом є 6 (шість) місяців повного гарантійного сервісного обслуговування Акційної продукції понад гарантійний термін, встановлений на відповідну Акційну продукцію.

6.6. Приз буде надіслано всім підтвердженим Учасникам під час реєстрації на офіційному сайті ОРРО, протягом 7 (семи) робочих днів з дати підтвердження участі особи в Акції.

6.7. Заявники/Учасники Акції самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, але не виключно, витрати, пов’язані з доступом до мережі Інтернет, якщо інше не зазначено в цих Правилах).

7. Додаткові умови Акції

7.1. Одна придбана одиниця Акційного Товару дає право одній особі на одноразову участь у Акції.

7.2. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.3. Ці Правила, як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на офіційному сайті ОРРО.

7.4. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду заявника/Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

7.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення Правил Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

7.7. Організатор/Виконавець Акції має право проводити перевірку та експертизу достовірності Акційної продукції та/або чеку. Також Організатор/Виконавець Акції може в односторонньому порядку визнати недійсною заявку на участь, а також заборонити подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка діє в порушення цих Правил, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, погрожувати або завдавати занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з Акцією.

8. Обмеження відповідальності

8.1. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Подарунку Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Замовника/Виконавець, у тому числі відсутності у Учасника Акції можливості доступу до його електронної пошти, вказаної ним під час реєстрації на офіційному сайті ОРРО або видалення Учасником Акції повідомлення від Організатора/Виконавця, надісланого на електронну адресу, вказану ним під час реєстрації на офіційному сайті ОРРО, тощо.

8.2. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за подальше використання Подарунку Учасником після його одержання та за неможливість Учасника скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.

8.3. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наявність чи відсутність у Учасника Акції грошових коштів тощо для використання ним Подарунку.

8.4. Замовник та Виконавець Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідконтрольні обставини з боку Замовника/Організатора Акції.

8.5. Беручи участь в Акції, кожна особа, яка подає заявку на реєстрацію, тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку та використання її персональних даних. Персональні дані заявників/Учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором/Виконавцем або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції та не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із Акцією.

8.6. Щодо всіх персональних даних, наданих Заявниками/Учасниками Акції, Організатором/Виконавцем або уповноваженими ними особами будуть вживатися заходи для забезпечення збереження персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

9. Інші умови

9.1. Замовник/Виконавець Акції мають право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.

9.2. Ці Правила, а також будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті ОРРО, зазначеному в п. 2.2. цих Правил.

10. Персональні дані

10.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно.

10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить та підтверджує, що ознайомлений та повністю згоден з даними Правилами, зобов’язується їх дотримуватись та він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, та цим підтверджує, що Організатор/Замовник звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних.

10.4. Учасник, як суб’єкт персональних даних, має право: на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

10.6. Організатор/Замовник не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор/Замовник Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

10.7. Учаснику може бути відмовлено в участі в Акції при недотриманні учасником цих Правил участі в Акції.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website